Tố cáo scammer 0395028809

Thông tin Scam
Chủ TK:
0395028809 (0395028809 )
STK:
0395028809
Ngân hàng:
Ví Momo
Số tiền chiếm đoạt:
500,000 đ
Hạng mục:
Giao dịch trung gian
Ảnh Chụp Bằng Chứng:
Nội dung tố cáo:

lừa đảo acc liên quân

Nguồn: https://www.facebook.com/gaodzutss1tg?mibextid=LQQJ4d

Tán thành: 0
Không tán thành: 0
Bình luận
Để lại bình luận
Người tố cáo
Họ và tên:
Nguyễn Hữu Trường
Zalo liên hệ:
087981****
Điểm uy tín:
0
Lượt tố cáo
1
Ngày tham gia
06-12-2023