Tố cáo scammer Nguyen Quang Thach

Thông tin Scam
Chủ TK:
Nguyen Quang Thach (0386096403 )
STK:
5867659876
Ngân hàng:
VPBANK
Số tiền chiếm đoạt:
1,000,000 đ
Hạng mục:
Lừa đảo, cờ bạc
Ảnh Chụp Bằng Chứng:
Nội dung tố cáo:

Lừa đảo bán xác điện thoại, yêu cầu bank full không cod, bank full 2,3 ngày sau không gửi. Nhắn tin hỏi thì không trả lời. Đã có nhiều cảnh báo về trường hợp này. Số điện thoại lừa đảo : 0386096403, 2 Số tài khoản: 5867659876 số mình bị lừa, Số tk mới cập nhật để lừa tiếp tục : 65765876593

Tán thành: 0
Không tán thành: 0
Bình luận
Để lại bình luận
Người tố cáo
Họ và tên:
Quách Vĩnh Toại
Zalo liên hệ:
093949****
Điểm uy tín:
0
Lượt tố cáo
1
Ngày tham gia
09-04-2024