Tố cáo scammer Nguyễn Thị Như

Thông tin Scam
Chủ TK:
Nguyễn Thị Như (0345503193 )
STK:
44362233445566
Ngân hàng:
MB BANK
Số tiền chiếm đoạt:
1,500,000 đ
Hạng mục:
Lừa đảo, cờ bạc
Ảnh Chụp Bằng Chứng:
Nội dung tố cáo:

lùa đảo

Tán thành: 0
Không tán thành: 0
Bình luận
Để lại bình luận
Người tố cáo
Họ và tên:
đặng thành công
Zalo liên hệ:
097702****
Điểm uy tín:
0
Lượt tố cáo
1
Ngày tham gia
03-02-2024