Tố cáo scammer Testny_01

Thông tin Scam
Chủ TK:
Testny_01
STK:
011352365215
Ngân hàng:
MB BANK
Số tiền chiếm đoạt:
300,000 đ
Hạng mục:
Giao dịch trung gian
Ảnh Chụp Bằng Chứng:
Nội dung tố cáo:

Giao dịch các kiểu xong, ck xong thì lặn mất tăm

Nguồn: https://instagram.com/testny_01?igshid=YzAwZjE1ZTI0Zg==

Tán thành: 0
Không tán thành: 0
Bình luận
Để lại bình luận
Người tố cáo
Họ và tên:
Đỗ Trần Hưng
Zalo liên hệ:
079695****
Điểm uy tín:
0
Lượt tố cáo
1
Ngày tham gia
08-12-2023