Tố cáo scammer TRAN MINH PHAT

Thông tin Scam
Chủ TK:
TRAN MINH PHAT (0933835602 )
STK:
933835602
Ngân hàng:
VIB BANK
Số tiền chiếm đoạt:
2,300,000 đ
Hạng mục:
Lừa đảo, cờ bạc
Ảnh Chụp Bằng Chứng:
Nội dung tố cáo:

Lừa đảo việc làm online

Tán thành: 0
Không tán thành: 0
Bình luận
Để lại bình luận
Người tố cáo
Họ và tên:
NGUYỄN THỊ MƠ
Zalo liên hệ:
098427****
Điểm uy tín:
0
Lượt tố cáo
1
Ngày tham gia
04-04-2024