Tố cáo scammer Trịnh Xuân Nghĩa

Thông tin Scam
Chủ TK:
Trịnh Xuân Nghĩa
STK:
111120072222
Ngân hàng:
NGÂN HÀNG SÀI GÒN
Số tiền chiếm đoạt:
4,100,000 đ
Hạng mục:
Giao dịch trung gian
Ảnh Chụp Bằng Chứng:
Nội dung tố cáo:
Tán thành: 0
Không tán thành: 0
Bình luận
Để lại bình luận
Người tố cáo
Họ và tên:
Lê Quốc Anh Quân
Zalo liên hệ:
Điểm uy tín:
0
Lượt tố cáo
1
Ngày tham gia
21-12-2023