Các gói bảo hiểm

CÁC GÓI BẢO HIỂM TẠI CHECKSCAM.COM

Quỹ bảo hiểm CS là số tiền mà các đại lý, giao dịch viên, thành viên nạp vào số tài khoản bảo lãnh của checscam.com để đảm bảo giao dịch được thực hiện trong phạm vi hạn mức bảo lãnh.

Các gói bảo hiểm tại checscam.com bao gồm

 • Gói đồng: 5.000.000 ( Năm triệu đồng )
 • Gói bạc: 10.000.000 ( Mười triệu đồng )
 • Gói vàng: 20.000.000 ( Hai mươi triệu đồng )
 • Gói kim cương: 50.000.000 ( Năm mươi triệu đồng )

Quy trình nạp gói – Quy trình hoàn tiền gói vui lòng xem tại: Bảng quy định thanh toán và hoàn tiền: TẠI ĐÂY

CHÍNH SÁCH TÍCH ĐIỂM

Chính sách tích điểm này dành cho tất cả khách hàng khi đăng ký, gia hạn, nâng cấp và sử dụng các dịch vụ tại checscam.com.

Số điểm tích lũy có được với các hoạt động sau

 • User mới: Chưa có điểm
 • Đăng bình luận: 1đ
 • Đăng scam: 3đ
 • Tạo giao dịch: 5đ
 • Nạp quỹ gói đồng: 200đ
 • Nạp quỹ gói bạc: 1000đ
 • Nạp quỹ gói vàng: 3000đ
 • Nạp quỹ gói kim cương: 5000đ

Số điểm tích lũy sẽ được quy đổi ra sao uy tín tự động theo công thức

 • Từ 50 đến 199: 1 sao
 • 200 đến 990: 2 sao
 • Từ 1000 đến 2999: 3 sao
 • Từ 3000 đến 4999: 4 sao
 • Từ 5000 trở lên: 5 sao

Lưu ý: Điểm tích luỹ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển sang tài khoản khác.