Xử lý tranh chấp

Bồi thường là hoạt động sử dụng số tiền cọc của bên cọc bảo hiểm tại Checkscam.com hoàn cho các nạn nhân bị lừa đảo từ chính đơn vị này gây ra.

Một số quy định của việc nhận bồi thường

  • Nạn nhân phải đăng ký 1 tài khoản tại checkscam.com để gửi bằng chứng và yêu cầu bồi thường.

  • Phải tạo và thực hiện giao dịch qua Checkscam

  • Phải có khoản bảo hiểm tại Checkscam

  • Thời gian đợi bằng chứng của các nạn nhân là 15 ngày tính từ lúc Checkscam tạo thông báo công khai. Những người gửi yêu câu bồi thường sau 15 ngày sẽ không được bồi thường.

  • Bên bị tố cao (bảo hiểm) sẽ có thêm 15 ngày để đưa chứng cứ chống lại các cáo buộc. Checkscam sẽ liên hệ với bên bị tố cao yêu cầu giải trình. Quá 15 ngày không có phản hồi Checkscam sẽ tiến hành chi trả bồi thường.

  • Checkscam chỉ bồi thường cho những tài khoản có số điện thoại được xác thực.

  • Số tiền bồi thường sẽ phụ thuộc vào tỉ lệ phần trăm số tiền bị lừa trên tổng số tiền bị lừa của các nạn nhân khác. Và không vượt quá số tiền mà bạn bị lừa. Ví dụ bạn bị lừa 1tr, tổng số tiền bị lừa của các nạn nhân là 10tr, vậy bạn sẽ được 10% từ số tiền bảo hiểm. Nếu số tiền bảo hiểm là 100tr thì bạn sẽ nhận đc 1tr. Nếu số tiền bảo hiểm là 5tr thì bạn sẽ nhận được 500k.

  • Số tiền bảo hiểm còn thừa sẽ được gửi vào quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ em vùng cao. Checkscam sẽ có báo cáo cụ thể.

Một điểm quan trọng trong bồi thường tại checkscam.com khác với đơn vị khác là chúng tôi có thêm mức bảo hiểm bổ sung với một số đơn vị bảo hiểm. Ngoài số tiền họ cọc bảo hiểm, chúng tôi sẽ bảo hiểm bổ sung thêm. Vì thế số tiền bồi thường bạn nhận được sẽ cao hơn.

Ví dụ: anh A cọc bảo hiểm 10tr, checkscam có bảo hiểm bổ sung cho anh A thêm 10tr thì số tiền bạn nhận đc sẽ gấp đôi. Nhưng sẽ không vượt quá số tiền bạn bị lừa.

Để đảm bảo an toàn giao dịch bạn vui lòng chọn đơn vị có cọc bảo hiểm lớn hơn số tiền mà bạn giao dịch.

Bảo hiểm bổ sung chính là số tiền mà Checkscam bảo trợ thêm như hình bên dưới: